Перейти до вмісту

Стейкхолдери

Стейкхолдери (англ. Stakeholders) – зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами інтересів або групами впливу.


Угоди про спiвпрацю

Меморандум про співпрацю з Товаристом Червоного Хреста України

Угода про співпрацю з Гданським Коледжем у Гданську (Польща) (wersja polska)

Угода про співпрацю з Університетом імені Адама Міцкевича в Познані

Угода про співпрацю з Шльонським університетом в Катовіцах

• Договiр про спiвпрацю з Хмельницькою гуманiтарно-педагогiчною академiєю

• Меморандум про співпрацю з ГО “Iнститут психологiї здоров’я”

• Угода про спiвпрацю з Державним унiверситетом iнфраструктури та технологiй

• Угода про спiвпрацю з Нацiональною академiєю педагогiчних наук України

• Угода про спiвпрацю з ВГО “Арт-терапевтична асоціація”

• Угода Хмельницький інклюзивно-ресурсний центр №1

• Договір з Національним університетом «Одеська юридична академія»

• Угода з каф. психології «Вінницька академія неперервної освіти» (оновлена)

• Угода з каф. педагогіки та психології Кременецької обласної гуманітрно-педагогічної академії ім. Т. Шевченка

• Угода з каф. практичної та клінічної психології Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки

• Угода з Уманським державним педагогічним університетом ім. П. Тичини

• Угода з Інститутом психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

• Угода з каф. психології та соціальної роботи Одеського національного політехнічного університету

• Договір з Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності

• Угода з Вищою Школою Безпеки у Познані (Республіка Польща)

• Договiр про спiвробiтництво мiж Кам`янець-Подiльським нацiональним унiверситетом iменi Iвана Огієнка та Хмельницьким національним університетом

Договір про співпрацю між кафедрою психології та педагогіки і КП “Навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади”

Угода про партнерство, співпрацю і науковий обмін між Хмельницьким інститутом імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом”” та Хмельницьким національним університетом

Відкритий семінар «Професійний розвиток особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору»

Відкритий семінар «Особливості підготовки практичних психологів: етапи, проблеми, перспективи»

Відкритий семінар «Актуальні питання підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти»